HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Year End Party 2019 Công Ty TNHH BiCi Center

Year End Party 2019 Công Ty TNHH BiCi Center được tổ chức tại nhà hàng Dlai Đà Nẵng - Đây cũng là một khách hàng quen thuộc của BiCi.Vn

 

Bài Viết Liên Quan: