HÌNH ẢNH ĐỒNG PHỤC

Các Kiểu Tạp Dề Đang Sử Dụng Tại Đồng Phục BiCi

Mục Lục

  Các kiểu tạp dề khác nhau đang được áp dụng trong quá trình sản xuất tại Đồng Phục Đà Nẵng BiCi bao gồm 12 kiểu ngắn, dài được mô tả chi tiết dưới đây! Những mẫu này sẽ có sai khác về các thông số cơ bản như: Chiều ngang, chiều cao, kích thước túi và kiểu dây.

  Tạp Dề Dài Dạng Yếm - Đeo Cổ

  Tạp dề dài dạng yếm đeo cổ là loại tạp dề dài có dây được may quàng qua cổ; có hai dây cột - một đầu của mỗi dây cột được đính vào phần thân từ nách vòng ra sau lưng. Có 4 kiểu tạp dề dài dạng yếm này với các thông số khách nhau, quý khách hàng có thể tham khảo bên dưới từ Mẫu D-01 đến D-04

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng yếm D-01 với kích thước túi Cơ bản

   ======================

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng yếm D-02 thân dài

  ======================

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng yếm D-03 với kích thước túi Dẹt, rộng

  ====================== 

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng yếm D-04 với kích thước túi Dẹt, rộng

  Tạp Dề Dài Dạng Đeo Vai

  Tương tự các kiểu tạp dề dạng yếm có Mã từ D-01 đến D-04 được mô tả ở phần trên, các mẫu tạp dề dài dạng đeo vai chỉ sai khác ở phần dây đeo, dây cột. Một đầu của dây đeo được đính vào phần trên cùng của thân, phần còn lại lồng qua 2 khuya vải. Chúng ta có thể cột 2 dây đeo lại với nhau tại vị trí chấm lưng. Các kiểu tạp dề dạng đeo vai được mô tả với các thông số khác nhau theo Mã từ D-05 đến D-08.

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng đeo vai D-05

  ====================== 

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng đeo vai D-06 thân dài, túi cơ bản

  ====================== 

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng đeo vai D-07, túi dạng dẹt, rộng

  ====================== 

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Kiểu tạp dề dạng đeo vai D-08 thân dài, túi dẹt, rộng

   

  Tạp Dề Ngắn - Ngang

  Tạp dề dạng Ngắn (hay tạp dề ngang) là dạng tạp dề đơn giản gồm một thân hình chữ nhật và hai dây cột được may một đầu tại vị trí trên cùng của thân. Chúng ta sử dụng tạp dề ngắn bằng cách quàng qua eo và cột hai dây lại với nhau ở vị trí chấm lưng. Các kiểu này được mô tả chi tiết theo Mẫu từ mã N-01 đến N-04.

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Tạp dề ngắn N-01, túi cơ bản

  ====================== 

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Tạp dề ngắn N-02, thân dài, túi cơ bản

  ====================== 

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Tạp dề ngắn N-01, túi dẹt, rộng

  ====================== 

  TOP 12 Kiểu Tạp Dề Dài, Yếm, Ngắn Đẹp Tại Đồng Phục BiCi
  Tạp dề ngắn N-01, thân dài, túi dẹt, rộng

  Bảng Thông Số Tạp Dề Tại Đồng Phục BiCi

  Dưới đây là bảng so sánh các thông số của các kiểu tạp dề đang được sử dụng để sản xuất theo đơn đặt hàng tại Đồng Phục BiCi. Quý khách hàng vui lòng tham khảo kỹ lưỡng các kiểu này trước khi đặt hàng. Quý khách cũng có thể tham khảo mẫu thực tế trực tiếp tại các điểm giao dịch của BiCi.

  Bảng thông số các kiểu tạp dề
  Bảng thông số các kiểu tạp dề

  >>> XEM NGAY: Địa chỉ làm tạp dề uy tín tại Đà Nẵng

  Bài Viết Liên Quan:

  Mục Lục Bài Viết

   Tin Mới Cập Nhật